Διόρθωση ανακριβούς αρχικής εγγραφής στα κτηματολογικά βιβλία

ΑΠΟΦΑΣΗ 13174/2018 Μονομελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης (Διαδικασία Εκούσιας Δικαιοδοσίας) – Διόρθωση ανακριβούς αρχικής εγγραφής στα κτηματολογικά βιβλία άρθρο 6 παρ. 3 Ν. 2664/1998 ώστε να αφαιρεθεί από μείζον γεωτεμάχιο εδαφικό τμήμα, το οποίο να καταχωρισθεί...