Προθεσμία αποποίησης κληρονομίας από ανήλικο και αναστολή αυτής μέχρι να χορηγηθεί η σχετική άδεια από το αρμόδιο δικαστήριο

ΑΠΟΦΑΣΗ 3539/2019 Πολυμελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης Προθεσμία αποποίησης κληρονομίας από ανήλικο και αναστολή αυτής μέχρι να χορηγηθεί η σχετική άδεια από το αρμόδιο δικαστήριο – Η προθεσμία του άρθρου 1847 ΑΚ, εφόσον ο νόμος δεν διακρίνει, τρέχει και κατά προσώπων...