Ακύρωση εκδοθείσας Διαταγής Πληρωμής

ΑΠΟΦΑΣΗ 866/2016 Ειρηνοδικείου Θεσσαλονίκης (Ειδική Διαδικασία) Ακύρωση εκδοθείσας Διαταγής Πληρωμής του ανωτέρω Δικαστηρίου λόγω μη προσκόμισης από μέρους της αιτούσας Τράπεζας πλήρως ορισμένης ηλεκτρονικής κίνησης λογαριασμού, από την οποία να προκύπτουν αναλυτικά...