Υπαγωγή αγρότη στις ευεργετικές διατάξεις του Ν. 3869/2010

ΑΠΟΦΑΣΗ 64/2018 Ειρηνοδικείο Βασιλικών (Διαδικασία Εκούσιας Δικαιοδοσίας) – Υπαγωγή αγρότη στις ευεργετικές διατάξεις του Ν. 3869/2010 – Απόρριψη ένστασης καταχρηστικής άσκησης δικαιώματος – Απόρριψη ένστασης εμπορικότητας αιτούντος λόγω υποτιθέμενης κατ’...

Διόρθωση ανακριβούς αρχικής εγγραφής στα κτηματολογικά βιβλία

ΑΠΟΦΑΣΗ 13174/2018 Μονομελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης (Διαδικασία Εκούσιας Δικαιοδοσίας) – Διόρθωση ανακριβούς αρχικής εγγραφής στα κτηματολογικά βιβλία άρθρο 6 παρ. 3 Ν. 2664/1998 ώστε να αφαιρεθεί από μείζον γεωτεμάχιο εδαφικό τμήμα, το οποίο να καταχωρισθεί...